Chi tiết về Tác giả

Quy, Nguyễn Thị

  • S. 28 (2011): Khoa học Giáo dục - Bài viết
    Tìm hiểu nguyên nhân những đối tượng vị thành niên đã qua trường giáo dưỡng vi phạm pháp luật khi tái hòa nhập cộng đồng (tại Thành phố Hồ Chí Minh)
    Tóm tắt  PDF