Chi tiết về Tác giả

Huy, Nguyễn Hoàng

  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG CÁC THÍ NGHIỆM CHO CÂU LẠC BỘ HÓA HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÌM HIỂU THẾ GIỚI TỰ NHIÊN CHO HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF