Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn Kiên

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    TÍNH TOÁN THỦY NHIỆT VÀ PHÂN TÍCH AN TOÀN LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU ĐA MỤC TIÊU CÔNG SUẤT 10 MW SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VVR-KN ĐỘ GIÀU THẤP
    Tóm tắt  PDF