Chi tiết về Tác giả

Oanh, Nguyễn Thị Mỹ

  • T. 18, S. 6 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT NGHỆ TRẮNG (Curcuma aromatica Salisb)
    Tóm tắt  PDF