Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Thị Nguyệt

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN (TXRF) TRONG PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT CỦA NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ VẾT TRONG KHÔNG KHÍ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT QUA CHỈ THỊ TRÊN RÊU BARBULA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
    Tóm tắt  PDF