Chi tiết về Tác giả

Hồng, Nguyễn Thị

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG CỦA HỆ THỐNG SÔNG NGÒI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
    Tóm tắt  PDF