Chi tiết về Tác giả

Hiên, Nguyễn Thị

  • T. 16, S. 1 (2019): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Nghiên cứu, ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ – chiến thuật đôi công cho sinh viên chuyên sâu Bóng bàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF
  • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA THẾ NĂNG TRONG GẦN ĐÚNG MỘT ELECTRON HOẠT ĐỘNG LÊN PHỔ SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAO CỦA PHÂN TỬ CO
    Tóm tắt  PDF