Chi tiết về Tác giả

Lộc, Nguyễn Thị

  • T. 18, S. 1 (2021) - Bài viết
    NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VỚI TRANG FACEBOOK CỦA KHÁCH SẠN: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
    Tóm tắt  PDF