Chi tiết về Tác giả

Công, Nguyễn Tiến

  • T. 16, S. 11 (2019) - Bài viết
    TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM “SỬ DỤNG ANCOL TRONG SẢN XUẤT HOA KHÔ” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH
    Tóm tắt  PDF