Chi tiết về Tác giả

Quyết, Phạm Đăng

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ VẾT TRONG KHÔNG KHÍ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT QUA CHỈ THỊ TRÊN RÊU BARBULA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
    Tóm tắt  PDF