Chi tiết về Tác giả

Thủy, Phan Đồng Châu

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT Ở TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG
    Tóm tắt  PDF