Chi tiết về Tác giả

Minh, Phan Lữ Trí

  • T. 17, S. 8 (2020) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ĐẠI HỌC NGÀNH KĨ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
    Tóm tắt  PDF