Chi tiết về Tác giả

Hoa, Phan Thị Mỹ

  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF