Chi tiết về Tác giả

Hòa, Quản Minh, Khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • T. 18, S. 8 (2021) - Khoa học Giáo dục
    VẬN DỤNG MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E TỔ CHỨC DẠY HỌC MẠCH NỘI DUNG “ÂM THANH” PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
    Tóm tắt  PDF