Chi tiết về Tác giả

Lộc, Sầm Vĩnh

  • T. 18, S. 10 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – ĐỊNH HƯỚNG DỰ BÁO VÀ KHUYẾN NGHỊ XÁC LẬP CHIẾN LƯỢC
    Tóm tắt  PDF