Chi tiết về Tác giả

Sơn, Tôn

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ CÔNG NGHỆ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG NGẬP MẶN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 1988-2018
    Tóm tắt  PDF