Chi tiết về Tác giả

An, Tôn Nữ Thùy

  • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG TỪ LIGHT EMITTING DIODE LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY ASTAXANTHIN CỦA HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS ĐƯỢC NUÔI TRONG TWIN-LAYER POROUS SUBSTRATE PHOTOBIOREACTOR PHƯƠNG NGHIÊNG
    Tóm tắt  PDF