Chi tiết về Tác giả

Minh, Thái Hoài, Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Việt Nam

  • T. 17, S. 11 (2020) - Bài viết
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
    Tóm tắt  PDF