Chi tiết về Tác giả

Quỳnh, Trần Ngọc Diệu

  • T. 16, S. 9 (2019) - Bài viết
    ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN (TXRF) TRONG PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT CỦA NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
    Tóm tắt  PDF