Chi tiết về Tác giả

Dung, Trần Thị Phương

 • T. 17, S. 3 (2020) - Bài viết
  ẢNH HƯỞNG CỦA ION CHÌ (Pb2+) LÊN TỈ LỆ SỐNG VÀ DỊ TẬT XƯƠNG SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ SÓC Oryzias curvinotus GIAI ĐOẠN 1-10 NGÀY TUỔI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 16, S. 6 (2019): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Bài viết
  ẢNH HƯỞNG CỦA ION ĐỒNG (Cu2+) LÊN HÌNH THÁI VÀ NHỊP TIM CỦA ẤU TRÙNG CÁ NGỰA VẰN – DANIO RERIO HAMILTON, 1822 GIAI ĐOẠN 1-6 NGÀY TUỔI
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
  ẢNH HƯỞNG CỦA ION ĐỒNG (Cu2+) LÊN TỈ LỆ SỐNG, SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SỐ LƯỢNG HỒNG CẦU CÁ NGỰA VẰN TRƯỞNG THÀNH
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 9 (2020) - Bài viết
  HIỆU CHỈNH CÁC THÀNH PHẦN CHO PHẢN ỨNG PCR CỦA CÁC MICROSATELLITE VÀ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC QUẦN THỂ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)
  Tóm tắt  PDF