Chi tiết về Tác giả

Nhi, Trần Thị Thanh

  • T. 18, S. 5 (2021) - Khoa học Giáo dục
    MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ SAI LẦM TRONG ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH CỦA HÀM MỘT BIẾN THỰC CỦA SINH VIÊN NGÀNH TOÁN
    Tóm tắt  PDF