Chi tiết về Tác giả

Nhân, Võ Tâm Thành

  • T. 17, S. 6 (2020) - Bài viết
    THỬ NGHIỆM TẠO CHẾ PHẨM VI GÓI SYNBIOTIC TỪ LACTOBACILLUS CASEI VÀ ỨNG DỤNG TRONG SẢN PHẨM KẸO DẺO SYNBIOTIC
    Tóm tắt  PDF