Chi tiết về Tác giả

Bân, Vương

  • T. 18, S. 7 (2021) - Khoa học Xã hội & Nhân Văn
    MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KHÁI NIỆM TỤC NGỮ VÀ VIỆC PHÂN LOẠI CHÚNG TRONG GIỚI HỌC THUẬT TRUNG QUỐC VÀ GIỚI HỌC THUẬT VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF