Chi tiết về Tác giả

Hà, Vũ Thị

  • T. 15, S. 4 (2018): Khoa học giáo dục - Bài viết
    Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về quản lí rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên của hiệu trưởng tại các trường cảnh sát nhân dân
    Tóm tắt  PDF