Ban biên tập

Tổng biên tập

 1. GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phó tổng biên tập

 1. TS. Trần Hoàng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 2. PGS.TS. Nguyễn Bích Huy, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Ban biên tập chuyên ngành Khoa học Giáo dục

 1. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà nội
 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 3. GS.TS. Hans Jürgen Becker, Đại học Paderborn - CHLB Đức
 4. PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu, Trường Đại học Văn Hiến
 5. TS. Nguyễn Đức Danh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 6. TS. Nguyễn Kim Dung, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 7. GS.TS. Đoàn Văn Điều, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 8. TS. Nguyễn Đông Hải, Trường Tennessee Wesleyan, Hoa Kì
 9. TS. Phan Thị Thu Hiền, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 10. PGS.TS. Dương Thị Hồng Hiếu, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 11. PGS.TS. Trần Thị Hương, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 12. PGS.TS. Trần Trung Ninh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 13. GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 14. PGS.TS. Lê Văn Tiến, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

Ban biên tập chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

 1. PGS.TS. Võ Văn Nhơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 2. PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng, Trường Đại học Văn Hiến
 3. TS. Trần Hoàng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 4. PGS.TS. Phạm Xuân Hậu, Trường Đại học Văn Hiến
 5. PGS.TS. Hà Minh Hồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 6. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 7. PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 8. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 9. GS.TS. Huỳnh Trọng Khải, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
 10. PGS.TS. Ngô Minh Oanh, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 11. GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 12. GS.TS. Huỳnh Như Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 13. PGS.TS. Trịnh Sâm, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 14. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 15. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Trường Đại học Hoa Sen

Ban biên tập chuyên ngành Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

 1. PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 2. PGS.TSKH. Lê Văn Hoàng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 3. PGS.TS. Trần Quốc Dũng, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh
 4. GS.TS. Bùi Xuân Hải, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 5. PGS.TS. Huỳnh Quang Linh, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 6. PGS.TS. Lê Phi Nga, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 7. TS. Phạm Văn Ngọt, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 8. GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 9. PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 10. PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 11. TS. Ngô Quốc Việt, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 12. PGS.TS. Dương Bá Vũ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 13. PGS.TS. Nguyễn Bích Huy, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 14. PGS.TS. Nguyễn Tiến Công, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Biên tập viên