Tổng hợp và cấu trúc một vài phức chất của Niken với axit hữu cơ

Lê Phi Thuý, Nguyễn Văn Trung, Trần Hải i Bằng, Nguyễn Chí Linh

Tóm tắt


Trước đây chúng tôi đã thông báo một số kết quả tổng hợp phức fomat, tactrac, xitrat của niken. Bài này là thông báo tiếp theo của chúng tôi khi dùng phối tử là các axit axetic, oxalic, malic, lactic với mục đích làm phong phú thêm những nghiên cứu về phức chất Niken.

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống