Ngữ liệu văn bản dạy học làm văn miêu tả qua hai cuốn sách giáo khoa

Lê Thị Ngọc Chi, Nguyễn Phước Bảo Khôi

Tóm tắt


Một trong những yếu tố quan trọng của việc dạy làm văn (LV) là công việc lựa chọn và sử dụng ngữ liệu văn bản (NLVB). Đặc biệt đối với văn miêu tả, NLVB vừa có vai trò như những văn bản mẫu mực về phương thức biểu đạt miêu tả, vừa cung cấp thêm sự hiểu biết cho học sinh (HS) về thế giới xung quanh. Vì vậy, tìm hiểu các bộ sách giáo khoa (SGK) trước đây để thấy được cách thức và quan niệm lựa chọn, sử dụng ngữ liệu văn bản của những người đi trước sẽ mang lại những kinh nghiệm rất cần thiết trong việc dạy học LV.


Từ khóa


dạy làm văn, ngữ liệu văn bản, văn miêu tả

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống