Sự lật đổ quan niệm “nhân loại trung tâm” trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Nguyễn Thùy Trang

Tóm tắt


Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, nhiều tiểu thuyết Việt Nam đương đại đã bộc lộ cảm quan sinh thái, cho thấy tư tưởng tiến bộ của nhiều tác giả trước thực trạng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, nguy cơ sinh loài tuyệt diệt, con người bức bí, xa lạ giữa đô thị hóa ồ ạt…  Khai mở những vỉa ngầm văn bản, một số tiểu thuyết đã tiến hành lật đổ quan niệm “nhân loại trung tâm” và đưa đến một quan niệm mới về tự nhiên, xóa bỏ sự phân chia chủ/khách trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên vốn tồn tại trước đó.


Từ khóa


Nhân loại trung tâm, phê bình sinh thái, tiểu thuyết Việt Nam đương đại, tự nhiên

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống