ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ* CỦA BỘ CÁNH ÚP (INSECTA: PLECOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN – HUẾ

Nguyễn Minh Ty, Hoàng Đình Trung

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu đa dạng thành phần loài thuộc bộ Cánh úp (Insecta – Plecoptera) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác định được 27 loài thuộc 16 giống và 4 họ. Trong đó, họ Cánh úp lớn (Perlidae) chiếm ưu thế nhất với 20 loài (chiếm 74,07% tổng số loài), 11 giống (chiếm 68,75%); kế đến là họ Nemouridae có 5 loài (chiếm 18,52%), 3 giống (chiếm 18,75%); hai họ Peltoperlidae và Leuctridae, mỗi họ cùng có 1 loài (chiếm 3,70%), 1 giống (chiếm 6,25%). Thành phần loài côn trùng bộ Cánh úp phân bố theo độ cao tại Vườn Quốc gia Bạch Mã có sự phân bố không đồng đều. Tần số bắt gặp các loài và họ ở đai cao trên 900 m chiếm ưu thế hơn so với hai đai ở độ cao dưới 500 m và từ 500-900 m.

Từ khóa


thành phần loài; bộ Cánh úp; Bạch Mã

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống