THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA TIẾNG TRUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Tóm tắt


 

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định vị thế hàng đầu trong việc đào tạo ngành tiếng Trung. Trong bối cảnh hiện nay, việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan đến Việt Nam đầu tư đã làm nhu cầu nhân lực biết tiếng Trung ngày một tăng cao. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực tiếng Trung lại chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, về phương diện giáo dục, sự thiếu hụt lực lượng giáo viên tiếng Trung ở bậc phổ thông cũng là bài toán cần được giải quyết. 

Từ những thực tế nêu trên, bài viết thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu tiến hành phân tích tổng hợp thực trạng hiện nay của Khoa và các tiềm năng phát triển trong thời gian tới, đề xuất hướng giải quyết góp phần vào sự phát triển bền vững của Khoa Tiếng Trung Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ngành tiếng Trung nói chung.

 


Từ khóa


giảng dạy tiếng Trung; thực trạng; phát triển

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống