ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY MÔN KHẨU NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC

Vũ Thu Hằng, Tăng Ngọc Bình

Tóm tắtBài viết trình bày ứng dụng đa phương tiện trong dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ thứ hai thông qua việc giảng dạy theo phương pháp truyền thống. Đó là sử dụng bảng phấn có sự trợ giúp của máy tính để thiết kế chương trình học đa phương tiện, kiểm tra chương trình học đa phương tiện và giới thiệu chương trình học Flash nhằm giúp cho việc giảng dạy được nâng cao, các phương pháp dạy học được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, việc áp dụng giáo án điện tử cùng với những hình ảnh sống động liên quan tới bài học sẽ khiến cho giờ học trở lên thú vị, kích thích sự sáng tạo của học sinh, giúp các em tiếp thu nhanh nhớ bài lâu hơn. Bên cạnh đó, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cũng được cải thiện đáng kể. Học sinh có nhiều cơ hội thể hiện quan điểm cũng cũng như ý kiến của mình. Điều này giúp học sinh rèn luyện tính chủ động và sáng tạo trong học tập. Qua đó, giáo viên có thể đánh giá năng lực, tính cách cũng như mức độ tiếp thu kiến thức của từng học sinh, từ đó phương pháp điều chỉnh sao cho phù hợp.

 


Từ khóa


tiếng Trung Quốc; chương trình học đa phương tiện; hướng dẫn hỗ trợ máy tính

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống