THIẾT KẾ BÀI TẬP TRONG GIẢNG DẠY QUÁN DỤNG NGỮ TIẾNG TRUNG

Huỳnh Thục Nhi

Tóm tắt


 

Quán dụng ngữ trong tiếng Trung là một tổ hợp từ cố định thường dùng, do chỉ xuất hiện với một số lượng ít ỏi trong các giáo trình tiếng Trung Quốc trung và cao cấp nên đã gây trở ngại cho nhiều học sinh Việt Nam trong việc học và vận dụng chúng. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra một số lí luận liên quan đến quán dụng ngữ, nguyên tắc thiết kế bài tập và một số dạng bài tập về quán dụng ngữ tương ứng với mong muốn giúp học sinh có thể nắm vững các quán dụng ngữ đã học và có hứng thú với chúng.

 


Từ khóa


quán dụng ngữ; nguyên tắc thiết kế bài tập; bài tập quán dụng ngữ

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống