MỐI QUAN HỆ MẸ CHỒNG CON DÂU TRONG GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC NHÌN TỪ TỤC NGỮ VÀ NGẠN NGỮ TIẾNG TRUNG QUỐC

Nguyễn Phước Lộc

Tóm tắtMuốn học tốt một thứ tiếng, ngoài việc tìm hiểu quy tắc ngữ pháp, hệ thống ngữ âm và từ vựng, còn cần hiểu biết về nền văn hóa của thứ tiếng đó. Mỗi loại ngôn ngữ đều được hình thành và phát triển trong một bối cảnh lịch sử văn hóa dân tộc nhất định, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa dân tộc đó và chỉ có thể được hiểu một cách chính xác trong bối cảnh văn hóa dân tộc. Do đó, để học sinh nước ngoài có thể học tốt tiếng Trung Quốc, tìm hiểu bối cảnh văn hóa là điều rất quan trọng. Từ góc độ này, thông qua tục ngữ và ngạn ngữ trong tiếng Trung Quốc, chúng tôi tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt trong gia đình truyền thống Trung Quốc: mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Thông qua tìm hiểu, phân tích 276 câu tục ngữ, ngạn ngữ có đề cập mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, cho thấy trong gia đình Trung Quốc, mối quan hệ giữa những người phụ nữ là phức tạp và khó giải quyết nhất, đồng thời có thể thấy được vị trí thấp kém của người con dâu trong gia đình phong kiến Trung Quốc.


Từ khóa


tục ngữ; ngạn ngữ; ngôn ngữ và văn hóa, gia đình phong kiến; quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống