TRUNG QUỐC VÀ VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO AN NINH TRONG VẬN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG TRÊN BIỂN

Trịnh Diệp Phương Vũ

Tóm tắt


 

Hiện nay, Trung Quốc chủ yếu dựa vào các nước khu vực Trung Đông trong đảm bảo an ninh năng lượng. An ninh năng lượng của Trung Quốc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nếu tuyến đường vận chuyển huyết mạch này bị tắc nghẽn trong bối cảnh việc xây dựng đường ống vận chuyển trên bộ từ Trung Đông sang Trung Quốc là bất khả thi. Nghiên cứu này phân tích những thách thức đang đặt ra trong đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển năng lượng chiến lược trên biển cùng những giải pháp Trung Quốc thực hiện để nâng cao khả năng đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển năng lượng này.

 

 


Từ khóa


an ninh năng lượng; vận chuyển năng lượng; Trung Quốc; Malacca; Hormuz

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bender, J., & Rosen, A. (2015). This Pentagon map shows what's really driving China's military and diplomatic strategy. Retrived from: https://www.businessinsider.com/this-map-shows-chinas-global-energy-ties-2015-5

Economy, E. C. (2010). The Game Changer. Retrived from: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2010-11-01/game-changer

Friedman, G. (2017). There are 2 choke points that threaten oil trade between the Persian Gulf and East Asia. Retrived from: https://www.businessinsider.com/maps-oil-trade-choke-points-person-gulf- and-east-asia-2017-4

Houlden, G., & Zaamout, N. M. (2019). A New Great Power Engages with the Middle East: China’s Middle East Balancing Approach, China Institute, University of Alberta.

Karasik, T., & Vaughan, J. (2017). Middle East Maritime Security: The Growing Role of Regional and Extraregional Navies, The Washington Institute For Near East Policy, PN41.

Lu Jing, & Wang Yao (2013). A Safety Assessment of China s Crude Oil Import Based on G1 Method. Social and Behavioral Sciences 96 (2013) 1738-1744.

Lelyveld, M. (2017). China's Oil Import Dependence Climbs as Output Falls. Retrived from: https://www.rfa.org/english/commentaries/energy_watch/chinas-oil-import-dependence-climbs-as-output-falls-12042017102429.html

Menon, R. (2018). Thailand's Kra Canal: China's Way Around the Malacca Strait. Retrived from: https://thediplomat.com/2018/04/thailands-kra-canal-chinas-way-around-the-malacca-strait/

Oil & Gas Journal (2006). China seeks oil security with new tanker fleet. Retrived from: https://www.ogj.com/articles/print/volume-104/issue-38/general-interest/china-seeks-oil-security-with-new-tanker-fleet.html

Workman, D. (2019). Crude Oil Imports by Country. Retrived from: http://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/

Xinhua (2018). China sends new naval fleet for escort mission. Retrived from: http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/09/c_137661413.htm


Tình trạng

  • Danh sách trống