XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ VẾT TRONG KHÔNG KHÍ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT QUA CHỈ THỊ TRÊN RÊU BARBULA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Nguyễn An Sơn, Đoàn Phan Thảo Tiên, Lê Hồng Khiêm, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Minh Sang, Phạm Thị Ngọc Hà, Lê Viết Huy, Phạm Đăng Quyết, Hồ Hữu Thắng, Nguyễn Trương Dương Cầm

Tóm tắt


Đánh giá ô nhiễm môi trường là vấn đề cần quan tâm của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thông thường, các nguồn ô nhiễm trong không khí do 3 nguồn chính: quá trình sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp; các nguồn ô nhiễm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; các nguồn ô nhiễm từ phương tiện giao thông. Nghiên cứu này sử dụng rêu Barbula, xem như các trạm quan trắc sinh học. Rêu Barbula là thực vật bậc thấp, rễ giả, chúng hút các chất dinh dưỡng thông qua lá và thân. Rêu Barbula có khả năng hấp thụ kim loại trong không khí rất lớn, mọc tự nhiên tại các vùng ở thành phố Đà Lạt. Vị trí lấy mẫu rêu tại thành phố Đà Lạt là những vị trí có phương tiện xe cộ đi lại nhiều, và vị trí sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Bằng phương pháp huỳnh quang tia X phản xạ toàn phần (TXRF), kết quả đã phân tích được 21 nguyên tố vết có trong các mẫu rêu, với hàm lượng của một số kim loại độc nặng rất thấp.

Từ khóa


ô nhiễm không khí; rêu Barbula; TXRF; nguyên tố vết

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Brucker, S2 PICOFOXTM (2018). TXRF spectrometer element analysis user manual.

Database: Outdoor air pollution in cities. (n.d.). WHO | World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities-2011/en/

Doan, P. T. T., Trinh, T. T., Khiem, L. H., Frontasyeva, M. V., & Nguyen, H. Q. (2018). Study of airborne trace element pollution in central and southern Vietnam using moss (Barbula indica) technique and neutron activation analysis. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 55(2), 247-253. https://doi.org/10.1007/s13143-018-0065-4

Erick K.Towett, Keith D. Shepherd. (2013). Quantification of total element concentrations in soils using total X-ray fluorescence spectroscopy (TXRF). Science of The Total Environment, 463-464, 374-388. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.05.068

Gerdol, R., Bragazza, L., Marchesini, R., Medici, A., Pedrini, P., Benedetti, S., Bovolenta, A., & Coppi, S. (2002). Use of moss (Tortula muralis Hedw.) for monitoring organic and inorganic air pollution in urban and rural sites in northern Italy. Atmospheric Environment, 36(25), 4069-4075. https://doi.org/10.1016/s1352-2310(02)00298-4

Le, H. K., Sera, K., Hosokawa, T., Nguyen, H. Q., Frontasyeva, M. V., Tran, T. T. M., Nguyen. T., Tran, N. N., Tran, D. T., Dang, L. N., Tran, K. H., Mai, N. N., Vo, D. T., Nguyen, A. S., Tran, T. T., & Doan, P. T. T. (2020). Assessment of atmospheric deposition of metals in ha NOI using the moss bio-monitoring technique and proton induced X-ray emission. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 324(1), 43-54. https://doi.org/10.1007/s10967-020-07066-z

Nguyen, V. H., Frontasyeva, M. V., Trinh. T. T. M., Gilbert, D., & Bernard, N. (2009). Atmospheric heavy metal deposition in northern Vietnam: Hanoi and Thainguyen case study using the moss biomonitoring technique, INAA and AAS. Environmental Science and Pollution Research, 17(5), 1045-1052. https://doi.org/10.1007/s11356-009-0258-6

Rühling, Å., & Tyler (1969). G. Ecology of Heavy Metals—A Regional and Historical Study. Botaniska Notiser, 22, 248-259.

Salo, H., Paturi, P., & Mäkinen, J. (2016). Moss bag (Sphagnum papillosum) magnetic and elemental properties for characterising seasonal and spatial variation in urban pollution. International Journal of Environmental Science and Technology, 13(6), 1515-1524. https://doi.org/10.1007/s13762-016-0998-z

Tran, S. T., Nguyen, H. T., Dang, Q. K., Truong, T., Nguyen, T. X., Nguyen, T. T., Nguyen, D. H., Nguyen, V. T., Le, V. D. (2008). Dia chi Da lat [Location of Dalat]. Ho Chi Minh City General Publishing House, 52.

Vietnam Investment Review - VIR. (2018, February 26). Air pollution is Vietnam’s silent killer. Retrieved from https://www.vir.com.vn/air-pollution-is-vietnams-silent-killer-56542.html

Wobrauschek, P., Streli, C., Kregsamer, P., Ladisich, W., & Rieder, R., J. (1996). Trace and Microprobe Techn, 14(1), 103.


Tình trạng

  • Danh sách trống