XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ CHIẾU PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT SỬ DỤNG PHIM FUJI#100 CHO VẬT LIỆU NHÔM TRÊN MÁY PHÁT TIA X RIGAKU – 200EGM

Phạm Xuân Hải, Lê Văn Ngọc, Phạm Quỳnh Giang, Trương Trường Sơn, Đặng Minh Phước

Tóm tắt


Báo cáo này nghiên cứu xây dựng giản đồ chiếu cho máy phát tia X RIGAKU-200EGM để xác định khoảng cách, thời gian chiếu và cao áp đối với vật liệu nhôm có bề dày 10mm-100mm nhằm xác định các khuyết tật, sai hỏng có trong vật liệu hoặc các cấu kiện, chi tiết lắp ráp. Đây là bài toán quan trọng thuộc lĩnh vực ứng dụng kĩ thuật hạt nhân trong công nghiệp và là phương pháp chủ lực trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy – NDT (None Destructive Testing) tại Trung tâm Đào tạo (TTĐT), Viện Nghiên cứu Hạt nhân. Các thông số cần xác định gồm khoảng cách từ ống phát tới mẫu vật kiểm tra, thời gian và cao áp. Kết quả thu được có độ tin cậy phù hợp với tiêu chuẩn trong chụp ảnh phóng xạ công nghiệp. Bên cạnh đó kết quả này đóng góp hoàn chỉnh giản đồ chiếu ở cao áp 180kV, 190kV và 200kV để khai thác hiệu quả thiết bị trong công nghiệp cũng như nghiên cứu và giảng dạy.

Từ khóa


giản đồ chiếu; thời gian chiếu; cao áp; khoảng cách

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Baldev Raj, Jayakumar, T., & Thavasimuthu, M. (1997). Practical nondestructive testing. Narosa Publishing house – NewDelhi Madras Bombay Calcutta Lodon.

Dao, Q. L., & Nguyen, Q. H. (1998). Kiem tra vat lieu bang ki thuat chup anh bac II. [Material testing by level 2 radiography]. IAEATechnical document.

Norikazu OOKA, Toshihiro OHBA (2007). Radiography testing. 1th VAEC-JAEA Joint Training Course on Application of Nuclecar Technique in Industry and Environment.

Training Center, Nuclear Research Institute (2019). Thuc hanh chup anh phong xa trong cong nghiep, bai giang va huong dan thuc tap chuyen. [Practicals on radiography in industry, lectures and practical guidance]. Dalat.


Tình trạng

  • Danh sách trống