ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Quang Huy

Tóm tắt


 

Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp, phân tích và đánh giá các mô hình Toán Kinh tế áp dụng phương trình sai phân tuyến tính cấp một và phương trình sai phân tuyến tính cấp hai. Hơn nữa, chúng tôi mở rộng một số mô hình kinh điển như mô hình kinh tế vĩ mô, mô hình cân bằng thị trường. Ngoài ra, chúng tôi còn đánh giá tính ổn định của các phương trình. Đây là một việc rất cần thiết. Bên cạnh đó, bài báo này, có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên dạy các môn Toán Kinh tế và sinh viên khối ngành Kinh tế tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác.

 


Từ khóa


phương trình sai phân tuyến tính cấp một; mô hình Toán Kinh tế; phương trình sai phân tuyến tính cấp hai

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Alpha C. Chiang (2004). Fundamental Methods of Mathematical Economics. Third edition, McGraw - Hill, Inc.

Brian Ferguson and Guay Lim (2003). Discrete time dynamic economic models. Routledge.

Le, D. T. (2010). Toan cao cap cho cac nha kinh te, Phan II: Giai tich toan hoc [Advanced mathematics for economists, Part 2: Mathematical Analysis]. Hanoi: National Economics University Publishing House.

Michael Sampson (2001). An introduction to mathematical economics part 2. Loglinear Publishing.


Tình trạng

  • Danh sách trống