HÌNH TƯỢNG NGƯỜI NỮ NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NHẬT CHIÊU Trần Thị Mộng Mơ

Trần Thị Mộng Mơ

Tóm tắt


 

Ngôn ngữ có tầm quan trọng trong việc phản ánh hiện thực cuộc sống, và chiều sâu nội tâm phong phú của con người. Bản thân ngôn ngữ không mang tính chất kì ảo nhưng dưới bàn tay sáng tạo của mình, Nhật Chiêu đã chọn lựa, nhào nặn, tinh luyện để tạo nên ngôn ngữ vô cùng độc đáo khi miêu tả về hình tượng người nữ. Truyện ngắn của Nhật Chiêu thường là một tổ chức ngôn ngữ chứa đựng nhiều từ ngữ độc lạ, các phó từ kết hợp với động từ mạnh, nhân vật nữ miêu tả như một mã kí hiệu phức tạp, được viết tắt và người đọc cần phải giải mã nó. Hướng nghiên cứu của bài viết chủ yếu đưa ra cái nhìn tổng quát của Nhật Chiêu khi xây dựng nhân vật nữ bằng các thủ pháp ngôn ngữ mang tính hiện đại và kì ảo. Nhà văn không chỉ gắn kết các nhân vật nữ thành những mã biểu tượng, để họ cùng tham gia vào sự kiện thể hiện chủ đề của tác phẩm, mà còn phản ánh được sự đa dạng, nhiều chiều trong thế giới tinh thần của họ.

 


Từ khóa


nhân vật nữ; hình tượng; ngôn ngữ; Nhật Chiêu; truyện ngắn; kí hiệu

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Lai, N. A. (2004). 150 thuat ngu van hoc [150 literary terms]. Hanoi: Hanoi National University Publishing House.

Le, T. N. (2015). Van hoc hien thuc con nguoi [Literary real human]. Vinh: Vinh University Publishing House.

Nguyen, T. H. (2000). Nhung van de thi phap cua truyen [Poetic problems of the story]. Hanoi: Education publisher.

Phan, N. C. (2007). Nguoi an gio va qua chuong bay di [The wind eater and the bell flew away]. Ho Chi Minh city: Writers Association Publishing.

Phan, N. C. (2008). Mua mat na [Rain mask]. Ho Chi Minh City: Culture and Arts Publishing House.

Phan, N. C. (2015). An ai voi hu khong [Affection with nowhere]. Ho Chi Minh City: Culture and Arts Publishing House.

Tran, H. A. (2017). Di tim an ngu van chuong [Finding hidden linguistic literature]. Hanoi: Publishing House Writers Association.


Tình trạng

  • Danh sách trống