NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA VĂN HÓA TÂM LINH TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ

La Chí Khang, Lê Hồng Hân Nhiên

Tóm tắt


 

Bằng phương pháp nghiên cứu liên ngành kết hợp với các thao tác phân tích – tổng hợp, thống kê và xử lí thông tin, bài viết phân tích các biểu hiện cụ thể của văn hóa tâm linh người Việt trong các sáng tác thơ ca của Hàn Mặc Tử qua bốn phương diện: tín ngưỡng phồn thực, lễ hội, hồn – xác, chiêm bao. Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết nhận định rằng những biểu hiện của văn hóa tâm linh người Việt tồn tại trong thơ ca của Hàn Mặc Tử như một mạch ngầm và được thể hiện qua những tầng sâu ý nghĩa. Việc phân tích biểu hiện của văn hóa tâm linh chính là làm rõ tầng sâu ý nghĩa đó sẽ góp phần tạo nên sự đồng cảm nơi người đọc trong quá trình tiếp nhận các sáng tác thơ ca của Hàn Mặc Tử.

 


Từ khóa


tín ngưỡng phồn thực; chiêm bao; lễ hội; văn hóa tâm linh; hồn – xác; thơ Hàn Mặc Tử

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Do, L. T. (1999). Ho Xuan Huong – Hoai niem phon thuc [Ho Xuan Huong – Prosperity nostalgia]. Hanoi: Culture Information Publishing House.

Kieu, T. H. (2008). Tho nom Ho Xuan Huong [Ho Xuan Huong’s poetry nom]. Hanoi: Literature Publishing House.

Le, N. C. (2014). Tiep can van hoc tu goc nhin van hoa [Approaching literature from cultural perspective]. Hanoi: Vietnam National University Press.

Le, T. Y., Dam, A. T., & Nguyen, H. N. (2015). Van hoc trung dai Viet Nam va nhung van de tam linh [Vietnamese medieval literature and spiritual issues]. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City University of Education Publishing House.

Lu, H. N. (2003). Han Mac Tu – Tho va doi [Han Mac Tu – Poetry and Life]. Hanoi: Literature Publishing House.

Nguyen, D. (2015). Truyen Thuy Kieu (Bui Ky, Tran Trong Kim hieu dinh) [Story of Thuy Kieu (Proofreaded by Bui Ky and Tran Trong Kim)]. Ho Chi Minh City: Vietnam’s Foreign Language Publishing House.

Nguyen, D. C. (2002). Luc Van Tien (Vu Thanh Nhon dan giai, Ly Thi Nguyet Anh hieu dinh) [Story of Luc Van Tien (Noted by Vu Thanh Nhon, proofreaded by Ly Thi Nguyet Anh)]. Hanoi: Thanh Nien Publishing House.

Nguyen, T. (2004). Truyen ngan Nguyen Tuan [Short story of Nguyen Tuan]. Hanoi: Literature Publishing House.

Tran, N. T. (1997). Co so van hoa Viet Nam [Basics of Vietnamese culture]. Ho Chi Minh City: Education Publishing House.

Tran, Q. C. (2018). Tho van Han Mac Tu – suu tam & khao cuu [Han Mac Tu poems and writings – collection & research]. Ho Chi Minh City: Literature Publishing House.

Tran, Q. V. (2020). Tran Quoc Vuong – Nhung nghien cuu ve van hoa Viet Nam [Tran Quoc Vuong – Researchs on Vietnamese culture]. Ho Chi Minh City: National Culture

Publishing House.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.10.3187(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.10.3187.2965(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống