Phát triển bền vững điểm đến du lịch sinh thái khu Ramsar Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn)

Phạm Xuân Hậu

Tóm tắt


Khu Ramsar Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - một địa danh nổi tiếng, điểm đến du lịch hấp dẫn du khách - với những cảnh đẹp diệu kì được mệnh danh là “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế của điểm đến vẫn còn rất khiêm tốn. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất những giải pháp phát triển phù hợp, bền vững về điểm đến du lịch hấp dẫn này để đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Từ khóa


điểm đến du lịch, du lịch Hồ Ba Bể, khu Ramsar Ba Bể

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).361(2016)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.2(80).361.353(2016)

Tình trạng

  • Danh sách trống