Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loài cây ngập mặn ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ

Phạm Văn Ngọt, Phạm Xuân Bằng, Quách Văn Toàn Em

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết từ 10 loài cây ngập mặn: Bần trắng (Sonneratia alba Sm.), Cóc kèn (Derris trifoliata Lour.), Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.), Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume), Đước xanh (Rhizophora mucronata Lam.), Lức Ấn (Pluchea indica (L.) Lees.), Quao nước (Dolichandrone spathacea (L.f.) Seem.), Rau mui (Wedelia biflora (L.) DC.), Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam.), Xu ổi (Xylocarpus granatum J. Koenig) đều có khả năng kháng lại các chủng vi khuẩn gây bệnh như Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.


Từ khóa


rừng ngập mặn, hoạt tính kháng khuẩn, Cần Giờ, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli.

Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).652(2015)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.5(70).652.643(2015)

Tình trạng

  • Danh sách trống