Chi tiết về Tác giả

Phương, Đặng Đông, Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm TpHCM, Việt Nam

  • T. 18, S. 8 (2021) - Khoa học Giáo dục
    THIẾT KẾ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ STEM ROBOT HÚT BỤI ĐƠN GIẢN THEO QUY TRÌNH THIẾT KẾ KĨ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
    Tóm tắt  PDF