Chi tiết về Tác giả

Nhẹ, Cao Thanh, Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM, Việt Nam

  • T. 17, S. 12 (2020) - Bài viết
    TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP VI KHUẨN FRUCTOPHILIC LACTIC ACID (FLAB) TỪ HỆ TIÊU HÓA ONG MẬT
    Tóm tắt  PDF