Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Hoàng Văn, Khoa Vật lý và Kỹ thuật hạt nhân 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam