Chi tiết về Tác giả

Lữ, Lê Phúc, Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM, Việt Nam