Chi tiết về Tác giả

Huy, Nguyễn Quang, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM, Việt Nam

  • T. 18, S. 3 (2021) - Bài viết
    ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF