Chi tiết về Tác giả

Cảnh, Trương Thanh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, Việt Nam

  • T. 18, S. 9 (2021) - Khoa học Tự nhiên & Công nghệ
    NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TỐI CAO VÀ TỐI THẤP TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH NINH THUẬN
    Tóm tắt  PDF (English)