Công tác tập huấn giáo viên vùng dân tộc trong việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh dân tộc

Nguyễn Ngọc Tài, Đào Thị Vân Anh

Tóm tắt


Các thầy cô trong trường phổ thông dân tộc nội trú ở các tỉnh Tây Nguyên cần có kiến thức trong việc hướng nghiệp cho học sinh (HS). Bên cạnh đó, nhà trường cần góp phần trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp cho HS, thông qua các hoạt động xã hội giúp HS chọn lựa nghề nghiệp phù hợp nhất.

Để thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho HS, nhóm nghiên cứu đã tập huấn cho giáo viên (GV) tại các trường THPT dân tộc nội trú về phần mềm trắc nghiệp hướng nghiệp cho HS và đã được lãnh đạo nhà trường, GV cũng như HS dân tộc hoan nghênh.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống