Nhận thức và xác định kiến thức cơ bản trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Tưởng Phi Ngọ

Tóm tắt


Trong dạy học Lịch sử (DHLS) ở trường phổ thông, nhận thức và xác định đúng kiến thức cơ bản (KTCB) là việc rất quan trọng. Nhưng “KTCB là gì?”, “ Làm thế nào để xác định đúng KTCB trong sách giáo khoa (SGK)?” cho đến nay vẫn là việc  không dễ đối với nhiều giáo viên. Bài viết này tập trung vào hai ý: thứ nhất, nhận thức như thế nào là “kiến thức cơ bản”; thứ hai, thể hiện việc xác định kiến thức cơ bản qua một bài cụ thể trong SGK lớp 11.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống