Đánh giá của các trường trung học phổ thông về chất lượng đào tạo của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Bùi Anh Tuấn, Đào Thị Hồng Nam

Tóm tắt


Trong xu thế đào tạo hiện nay, việc đánh giá hiệu quả đào tạo là yêu cầu cấp bách đối với các cơ sở đào tạo. Đối với Khoa Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ, công tác thu thập ý kiến của các trường phổ thông về chất lượng đào tạo của khoa được thực hiện hàng năm qua các đợt kiến tập và thực tập sư phạm. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ phân tích ý kiến đánh giá của Ban chỉ đạo thực tập các trường PT về những ưu, nhược điểm của sinh viên trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất một số ý kiến về đổi mới chương trình, phương pháp dạy học của Khoa.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống